Skip to content

Privacy verklaring

Wereldwijde distributie over zee

Newcorp Logistics B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newcorplogistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Newcorp Logistics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Geautomatiseerde besluitvorming

Newcorp Logistics B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Newcorp Logistics B.V.) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren

Newcorp Logistics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Newcorp Logistics B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw websitebezoek in kaart brengen (cookies)

Newcorp Logistics B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Newcorp Logistics B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld dat uw voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden en helpen ons om de website naar behoren te laten werken. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij u aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie wissen via de instellingen van uw browser. Voor uitleg, zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@newcorplogistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar in deze kopie. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Beveiliging
Newcorp Logistics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@newcorplogistics.nl. Uw gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.