De wijnindustrie kampt op dit moment met een ‘disruptive supply chain’

Het is zeker niet de enige industrie die zich in een situatie als deze bevindt, maar het is wel een industrie die anders ingericht kan worden met behulp van efficiënte logistiek. Normaal gesproken kan een gemiddelde supply chain in deze industrie zo snel zijn als 30-45 dagen. Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde supply chain al snel minimaal drie maanden kan bedragen. Dat dit allesbehalve wenselijk is hoeven wij niet te vertellen. Het is interessanter om te kijken naar de oorzaken van deze ‘disruptive supply chain’. Welke zijn dit?

De invloed van de pandemie

De totale vraag naar wijn is tijdens de pandemie afgenomen. Met de sluiting van horeca zijn wijnhuizen gedwongen om hun verkoopkanalen te veranderen naar directe online verkoop en de lokale afzetmarkten. Dit verkleint het verkoopaantal enorm. De vraag heeft zich de afgelopen tijd hersteld, maar er zijn nog steeds grote voorraden die normaal gesproken al verkocht hadden moeten zijn.

Een tekort aan transportcapaciteit

Hoewel dit geen onbekend nieuws is, blijft de impact van het tekort aan transportcapaciteit groot. Het tekort zorgt er ook voor dat er meer schaarste ontstaat bij andere modaliteiten, juist omdat verladers moeten uitwijken naar andere mogelijkheden. Op dit moment is de verwachting dat het nog tot zeker 2023 zal duren voordat de containermarkt is hersteld. De impact op de wijnindustrie is groot. Voor de meeste ondernemers zijn de transportkosten te hoog om rendabel te kunnen blijven exporteren.

Een gebrek aan goed en voldoende personeel

Ook dit is geen onbekende factor, maar het heeft zeker een impact op de wijnindustrie in het geheel. De kosten van goed personeel stijgen en de concurrentie neemt toe. Het gevolg hiervan is dat de stijgende kosten niet volledig kunnen worden doorberekend aan de klant en de winstmarge alsmaar verder af neemt. Een ander gevolg is dat de producten niet op tijd geproduceerd kunnen worden

Om de gevolgen van de ‘disruptive supply chain’ in te perken is het van groot belang dat de oorzaken worden aangepakt. De schade die de pandemie heeft aangericht, herstelt zich gelukkig dus dit is een eerste stap richting een herstel van de gehele supply chain. Verder doet de logistieke sector hard haar best om het tekort aan transportcapaciteit en personeel op te vullen dus ook hier verwachten we met de tijd weer een stijgende lijn te zien.