Premium wine logistics – marktupdate

Al jaren is Newcorp een van de weinige specialisten op het gebied van fulfilment voor alcoholische dranken. Bij Newcorp is het begonnen met klanten die zich focussen op hogere volumes en B2B afzetmarkten. Meerdere factoren hebben ertoe geleid dat er steeds meer een verschuiving is ontstaan naar het aanbieden van fulfilment logistiek voor klanten die zich niet alleen focussen op B2B verkoop, maar ook B2C. Wijnlogistiek, ofwel wine logistics, is een van de gebieden waar Newcorp Logistics zich al jaren op focust. Wat voor trends zien wij hier en kunnen wij problemen in de markt verwachten?

De kwaliteit van de oogst en de wijn

Hoewel wijn het hele jaar door wordt geoogst, zijn de flessen wijn kwetsbaar voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. De afgelopen maanden hebben wij op meerdere continenten in de wereld temperaturen gezien van bijna 50 graden Celsius! Dit kan de kwaliteit van de kurk beïnvloeden. Wijnproducenten over de hele wereld houden het toenemende aantal dagen met extreme temperaturen nauwlettend in de gaten, omdat dit ook van invloed kan zijn op de kwaliteit van de oogst volgend seizoen. Bovendien veranderen ook de logistieke keuzes van klanten. De hele wereld zal zich moeten gaan richten op duurzaamheid. Bij Newcorp Logistics proberen wij dan ook altijd al duurzame keuzes te maken en onze logistiek iedere dag een beetje meer te verduurzamen.

De vraag in de markt

Bij Newcorp Logistics verwachtten wij een grote invloed in de voedsel- en drankenindustrie als gevolg van de pandemie. De meeste leveringen aan hotels en restaurants zijn ook daadwerkelijk voor een periode compleet stil komen te liggen. Nu deze sector ook weer open is en het hoogzomer is, zijn de volumes weer sterk toegenomen. Wij zijn dan ook erg blij voor onze klanten, maar het brengt zeer zeker een aantal uitdagingen met zich mee.

Belangrijke factoren en trends voor de logistiek

De volumes zijn hoog en daardoor is de opslagcapaciteit in Europa sterk afgenomen, evenals de mogelijkheden voor transport van en naar Europa. De vraag in de containermarkt is op dit moment zo groot dat de prijzen niet verdubbeld, maar zelfs verdrievoudigd zijn. Het belang van een betrouwbare, stabiele logistieke partner in dit soort tijden is van levensbelang. Als je hebt geïnvesteerd in een goede, flexibele, professionele en betrouwbare partner voor jouw supply chain bewegingen de afgelopen jaren, dan is dit het moment om daarvan te profiteren. Het kan zijn dat je nog steeds op zoek bent. In dat geval, contact Newcorp Logistics. Wij kunnen jouw game changer zijn.